systrarna Malin Fuchs & Jenny Fuchs vill koreografera "I Annan Himmel" (opera I) under 2018 .

"Våra förväntningar med dansverket är att kunna skapa en brygga mellan olika typer av publik och även olika typer av scenkonst; att den klassiska operapubliken ska få upp ögonen för kommersiell dans och att danspubliken förhoppningsvis ska börja uppskatta opera. Vi vill att det generellt sett långsammare tempot i en operahistoria och det höga tempot i en kommersiell dansföreställning ska kunna mötas och tas emot av både den "otåligare" moderna människan och den klassiskt kulturskolade."

[Malin & Jenny Fuchs]