Tidsdokument

 Förr i tiden skrev man fysiska kärleksbrev till varandra; människor träffades på kaféer, i lanthandeln, på dansställen. Snart kom telegrafin, följt av den analoga telefonen som kortade ner avstånden mellan två individer. I dag ser kontaktforumen annorlunda ut. Operan "I annan himmel” belyser vår tids relationer där kärleken uppstår via otaliga kontaktsidor på Internet. Och vad får det för konsekvenser i just denna opera, vars handling är autentisk och speglar ett passionerat men komplicerat kärleksdrama mellan Ivan och Amora? Det är således ett slags klingande tidsdokument. Förmodligen ser vår tillvaro vad gäller kärlekskontakter annorlunda ut om 50 år.

Publiken får ta del av Ivan och Amoras möte vars virtuella identiteter konfronterar deras verkliga (fysiska) i ett passionerat men komplicerat kärleksdrama. (se "handling" i menyn)

Man talar ofta i dag om "innovation" och "förnyelse" bland kulturinstitutioner, men glömmer lätt bort den rent emotionella aspekten: den klassiska identifikationen med "handlingen"; gråten, skratten, passionen, kärleken, sorgen, konfrontationen, närheten, beröringenfundamentala känslor och upplevelser av ett kvalitativt konstverk. Så ser i alla fall jag det.

Därför är vi glada över denna publikröst som visar att vi kan nå ut till en ny publik: "Operan är helt fantastisk! Jag har svårt med nyskrivet annars, men detta var så vackert" [M-L Winbladh]

Några fler röster: här

L e n n a r t  W e s t m a n
tonsättare & librettist